Tööandjate Keskliit

Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BusinessEurope ja rahvusvahelise tööandjate katusorganisatsiooni IOE liikmena esindame oma liikmete huvisid rahvusvahelisel tasemel.

BusinessEurope ühendab 40 riigi tööandjate organisatsiooni kaudu üle 20 miljoni väikese ja keskmise suurusega ning suurettevõtte. BusinessEurope räägib aktiivselt kaasa Euroopa tasandi poliitikate kujundamisel ning on Euroopa Komisjoni ja Euroopa ametiühingute keskorganisatsiooni ETUC-i läbirääkimispartner.

IOE on rahvusvaheline tööandjate katusorganisatsioon, mis esindab tööandjate huvisid rahvusvahelisel tasemel, peamiselt rahvusvahelises tööorganisatsioonis ILO. IOE-sse kuulub 146 tööandjate organisatsiooni 139 riigist üle kogu maailma.

Eesti Tööandjate Keskliit esindab tööandjate huvisid ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EESC), mis on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi nõuandev organ. Meie esindaja EESC-s on välissuhete nõunik Kristi Sõber.

BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD) on ettevõtjate hääletoruks OECD juures. Eesti Tööandjate Keskliit on BIAC-i liikmesliit alates 2010. aastast, mil Eestist sai OECD liikmesriik.

Rahvusvahelisel tasandil poliitikaid kujundades konsulteerime oma liikmetega, korraldame liikmetele õppereise teistesse riikidesse ning teiste riikide kogemusi tutvustavaid seminare ja koolitusi.

 

 

 

 

MEIE ESINDAJAD RAHVUSVAHELISEL TASEMEL

BusinessEurope liikmesorganisatsioonide Presidentide Nõukogu 
Council of Presidents of BusinessEurope
 
Kai Realo
Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
Eesti Kaupmeeste Liit
Ragn-Sells AS 
 e-post: kai.realo@ragnsells.com


BusinessEurope’i liikmesorganisatsioonide tegevjuhtide nõukogu
Executive Committee of BusinessEurope
 
Arto Aas
Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9301
e-post arto.aas@employers.ee


Eesti Tööandjate Keskliidu alaline esindaja BusinessEurope’s 
Permanent Delegate in BusinessEurope
 
Kristi Sõber
Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 58583099
e-post kristi.sober@employers.ee 


Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja BusinessEurope’i transpordi töörühmas
Transport Working Group of BusinessEurope
 
Tarvi Viks
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni reisijateveo ekspert
Narva mnt 91, 10127 Tallinn
tel +372 606 2047
e-mail tarvi@eraa.ee


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
European Economic and Social Committee

Kristi Sõber
Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 5858 3099
e-post kristi.sober@employers.ee 

Tööandjate grupi liige
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) liige
Tööstuse Muutuste Nõuandekomisjoni (CCMI) liige
Majandus- ja Rahaliidu, Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) liige 
Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni (TEN) liige

Asendusliige
Maarika Honkonen
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit


Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Kristi Sõber
Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 5858 3099
e-post kristi.sober@employers.ee 

Asendusliige 
prof Raul Eamets
Tartu Ülikool
Lossi 36-128, 51003 Tartu
 e-post mailto:raul.eamets@ut.ee


Euroopa Täiend- ja Kutsehariduse Edendamise Keskus (CEDEFOP) 
European Centre for the Development of Vocational Training

Anneli Entson
Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9302
e-post anneli@employers.ee

Asendusliige
Pille Meier
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Projektijuht
Telliskivi 60/1, Tallinn 10412
Pille.meier@empl.ee
+372 5093056


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
European Agency for Safety and Health at Work

Marju Peärnberg
ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia
tel +372 680 1715, mob +372 5680 1715
e-post marju.pearenberg@ee.abb.com

Asendusliige
Piia Zimmermann

Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti
tel +372 699 9306, mob +372 508 2850
e-post piia@employers.ee


Euroopa Sotsiaalfondi komitee 
European Social Fund

Kristi Sõber
Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 58583099
e-post kristi.sober@employers.ee 

Asendusliige
Anneli Entson

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9303
e-post anneli@employers.ee


Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

Marju Peärnberg
ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia
tel +372 680 1715, mob +372 5680 1715
e-post marju.pearnberg@ee.abb.com

Asendusliige
Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia.simmermann@employers.ee


Euroopa Kutsehariduse nõukoda
Advisory Committee for Vocational Training, ACVT

Arto Aas
Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9301
e-post arto.aas@employers.ee


Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee 
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

Marju Peärnberg
ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia
tel +372 680 1715, mob +372 5680 1715
e-post marju.pearnberg@ee.abb.com

Asendusliikmed
Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia.simmermann@employers.ee


Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomitee
Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems

Katrin Truve
Kesko Senukai AS
Juriidiline nõustaja
Pärnu mnt 102c
11312 Tallinn, ESTONIA
e-post: Katrin.truve@keskosenukai.ee 
Mob: +372 566 87086 

Asendusliige
VAKANTNE


Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee
Advisory Committee on Free Movement of Workers

Piia Zimmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu õigusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 699 9306
e-post piia@employers.ee

Katrin Truve
Kesko Senukai AS
Juriidiline nõustaja
Pärnu mnt 102c
11312 Tallinn, ESTONIA
e-post: Katrin.truve@keskosenukai.ee 
Mob: +372 566 87086 

Asendusliige
Mare Hiiesalu
Riigimetsa Majandamise Keskuse peajurist
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
tel +372 676 7811, mob +372 501 0811
e-post mare.hiiesalul@rmk.ee


Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukogu 
Estonian Council of International Labour Organization (ILO)

Kristi Sõber
Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel +372 58583099
e-post kristi.sober@employers.ee 

Vahur Ausmees
Eesti Laevaomanike Liidu esindaja (AS Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor)
tel +372 640 9850
e-post vahur.ausmees@tallink.ee


Eesti välisesindajad välisriikides

Eesti saatkonnad ja konsulaadid (link: http://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad)
 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×