Tööandjate Keskliit

Tööandjad toetavad alaealiste töötamise lihtsustamist

Eesti Tööandjate Keskliit on nõus muudatustega, mis lihtsustavad alaealiste töötamist ning seeläbi töökogemuse omandamist, kirjutas keskliidu juhataja Toomas Tamsar tagasisideks Sotsiaalministeeriumis valminud töölepingu seaduse muutmise väljatöötamiskavatsusele.

Lisaks väljatöötamiskavatsuses toodule on meie liikmed teinud ettepaneku sõltuvalt töö iseloomust lubada alaealistel alustada tööd enne kella 6.00 (nt. kell 5.00). Selline vajadus on näiteks majutusettevõtetes, kus alustatakse hommikusöögi pakkumist kell 6.00 ning eelnevalt on vajalikud ettevalmistustööd.

Oleme seisukohal, et valveaja regulatsiooni muutmisel ei peaks piirduma vaid erisuste tegemisega IT ja tervishoiusektoris, vaid laiendama neid ka teistele töötajatele. Ühtlasi juhime tähelepanu, et kõikides sektorites ei ole kollektiivlepingud tavapärased (nt. ITK), kirjutas Tamsar tagasisides.

Eesti Tööandjate Keskliidu arvates tuleks lisaks planeeritud muudatustele üle vaadata ka muud paindliku töökorraldusega seotud regulatsioonid, nagu  sotsiaalmaksu miinimum, töökoormuse määratlemine töölepingus, tähtajaliste töölepingute pikendamine jmt.

Vaata väljatöötamiskavatsusega plaanitavaid muudatusi siit

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×